Product en dienst

Telefoon als voertuig

De producten van OwellO maken het mogelijk om tijds- en plaatsonafhankelijk met iedere mobiele telefoon te interacteren. Daarmee dragen producten en diensten van OwellO direct bij aan het verhogen uw bezoeker, klant of medewerker interactie. Binnen een organisatie, bijeenkomst of event (congres e.d.) krijgt ‘meten is weten’ snel handjes en voetjes en is zowel klein als grootschalig data-verzameling binnen handbereik.


Yellenge - De complete Congres App

Yellenge transformeert uw bezoekers in echte deelnemers. Geen monoloog maar dialoog. Zet Yellenge in en er ontstaat interactie doordat u de bezoeker actief betrekt bij het onderwerp van de spreker. De Yellenge App in combinatie met Yellenge Screen geeft uw publiek de mogelijkheid meer te zijn dan een luisteraar.
Het resultaat? Aandacht voor het onderwerp, enthousiasme en voor zowel spreker als publiek een relevante sessie. Een smartphone uitgerust met Yellenge is niet meer een storende factor maar een tool die bijdraagt aan het succes van uw congres of event!

Alles hierover weten kijk op: Yellenge.nl

Enquête

Waarom slechts één keer per jaar een klassieke (tevredenheids)enquête afnemen? Onze enquêtedienst maakt het mogelijk om continue in contact te zijn met uw doelgroep, medewerkers, klanten e.d.. Zo verhoogt u respons, bespaart u tijd en u kunt uw onderzoek in behapbare blokjes automatiseren.

Tijdsbestedingsonderzoek

Op basis van constante meetmomenten, vaak over een langere periode, krijgt u een zeer compleet beeld waar tijd en energie van uw medewerkers aan besteed wordt. Dit type onderzoek, waarbij respondenten eigenlijk gevraagd wordt een soort dagboekje bij te houden waarin per tijdseenheid de dominante activiteit wordt geregistreerd, kan veel vragen van uw organisatie. Daarom is een simpele, gemakkelijke en op de persoon afgestemde registratie noodzakelijk. Ons tijdsbestedingsonderzoekproduct is vlot geïmplementeerd, schaalbaar en sluit aan bij uw vraag en wensen.

Poll

Met een poll kunt u snel de mening van een doelgroep over een bepaald onderwerp onderzoeken. Met een prikkelende stelling of een vraag nodigt u uit om te reageren. Een poll is een laagdrempelige manier om snel aan informatie te komen. En het is weer eens wat anders dan een poll op uw website of bedrijfsnetwerk.

En meer...

De toepassingen zijn legio, en dat alles op basis van de eenvoud, acceptatie en toegankelijkheid van SMS en App’s en onze hybride vorm.

De dienstverlening van OwellO onderscheidt zich door een hoge mate van technologie en het samenbrengen van creativiteit, innovatie en toewijding. Wij weten waar we goed in zijn. Het doel is om daarmee uw organisatie en doelstellingen op maat te ondersteunen.